Hingst- och storeglementen

Här finner du reglementen samt rasvisa bestämmelser för de raser som ASHR är avelsorganisation för. Antagna av ASHR:s styrelse 2018-02-18.

ASHR Hingstreglemente 2018-02-18

ASHR Storeglemente 2018-02-18