Riksutställning 2019

Planeringen för riksutställning 2019 är i full gång och samtliga ASHR’s raser är inbjudna att deltaga. Arrangemanget har en egen hemsida där du kan finna massor med information. Årets riks