Utställningar

Riksutställnigar för ASHR:s raser 2024

1-4 augusti arrangerar Svenska Morganhästföreningen riksutställning på Fagersta Ryttarklubb. All information om utställningen, samt länk till anmälan hittar du på utställningens hemsida.
https://morganriks.com/

17-18 augusti firar Svenska Lipizzanerföreningen 50 år med riksutställning. På Örsta Kulle i Kumla. Länk till anmälan samt proposition hittar du i Blå basen.
https://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2024080

31 augusti till 1 september arrangerar Svenska Angloarabföreningen Riksutställning.
Mer information kommer.