Nyheter

2019-05-16
ASHR’s nya Plan och riktlinjer med tillhörande bestämmelser för identifiering och avelsprogram är nu godkända av Jordbruksverket. Dokument som underställs Jordbruksverket har därmed fått en egen flik i menyn som heter “Regelverk”.

2019-04-30
Ytterligare information angående sommarpremieringar/utställningar har tillkommit. Se mer under fliken “Bedömningar”.

2019-04-13
Nu är fliken med bedömningar uppdaterad med aktuella sommarpremieringar/utställningar. Se mer under fliken “Bedömningar”.

2019-01-02
SH’s och andras program för avelsvärdering av hingstar där ASHR’s raser kan delta är nu klart för 2019. Se mer under fliken “Bedömningar”.

2018-10-16
Hur ASHR hanterar personuppgifter har nu lagts till i “Hem”-menyn.

2018-08-13
Nu har vi flyttat vår websida till ett nytt webhotell. Tidigare fanns vi på WordPress.com och nu har vi flyttat till Loopia.se.

2018-05-17
Domarlistan har uppdaterats i och med att Hans Wallemyr har blivit godkänd som kördomare för Morganhästar.

2018-04-04
Välkomna till ASHR’s nya hemsida. Syftet är att vi skall få en hemsida som är enklare för fler att kunna administrera. Det finns sannolikt detaljer som behöver justeras nu i början och kommentarer mottas tacksamt. Använd gärna fliken som heter ”Kommentarer”.

2018-02-20
Avelssäsongen börjar närma sig och hingst- och storeglementen har blivit uppdaterade. Vissa justeringar har även gjorts i domarlistorna.