Nyheter

2023-06-12
Avelsvärdering för Lipizzaner med utställning 23 juli – läs mer under Bedömningar.
Där finns också mer info om Morganriks 3-6 augusti.

2023-03-16

TILL DIG SOM VILL VISA DIN ANGLOARAB UNDER 2023

SWB Örebro kommer i år att ge oss möjlighet att slå ihop AngloRiks med deras ung- och ridhästtest som hålls 20-21 maj 2023. Anmälan sker via TDB: https://tdb.ridsport.se/meetings/68728 Mer information kommer på SWB Örebros hemsida www.swborebro.com.

För unghästar 1 – 2 år och hästar som enbart ska exteriörbedömas rekommenderas Svenska Hästavelsförbundets sommarpremieringar. Se www.svehast.se

2023-03-02
Anmälan om förkommet pass samt ansökan om duplikatpass har inkommit för Morganhästen Idet´s Ideal Wish SE 07-15-0616, UELN 752007SMHF00616, ägare Anne Lagerqvist, Sävsjö.
Protest avseende utfärdande av duplikatpass meddelas skriftligen till registrator.morgan@ashr.se senast 23-04-01.

2023-02-10

Glöm inte att det är dags att anmäla till avelsvärderingarna för hingstar. Se mer info under bedömningar.

2022-12-05

Idag är det 10 år sedan ASHR fick sitt första godkännande som Avelsorganisation!

2022-08-30
Resultat från årets Morganriks finns här.

2022-06-30
ASHR har erhållit förnyat erkännande som avelsorganisation av Svenska Jordbruksverket. Se uppdaterade avelsprogram under regelverk.

2022-04-25
ELIT-premierad hingst i Skara 

Lipizzanerhingsten 22 Maestoso Romida-8 tilldelades avelsvärdeklass ELIT postumt vid avelsvärderingen i Skara den 20 mars. 

Hingsten har 45 avkommor registrerade i grundstambok, varav 3 diplomston, den godkände sonen 851 Maestoso Capra VI i Tyskland samt ett stort antal guldbelönade föl och unghästar. 

Maestoso Romida är avelsgodkänd i Sverige, Danmark och i Slovenien, dit han exporterades och godkändes på Lipica 2010. Hingsten importerades som 1-åring till Sverige av Bengt och Ewa Signahl. Uppfödare är statsstuteri Piber, Österrike. Ägare Lis Landeman, Filipstad. 

PROPOSITIONER FÖR ÅRETS RIKS
Finns nu att hitta via ”Bedömningar” här på ASHRs hemsida. Det är Angloarab som visas i Kumla 3 juli och Morganhäst som visas i Skara 11-14 augusti.

2022-03-25
Uppdateringar inför 2022
Prislistor, domarlista samt funktionärer uppdaterade. Mer info om årets evenemang kommer snart.

2021-07-29
Bedömningar
Domarlistan har uppdaterats med nya och borttagna domare.

2021-07-01
Utställningar

Tyvärr så blir även årets Morganriks inställt.
Dock kommer SMHF Syd att ha Kvalitetsbedömning den 6/8. Mer info om detta finner du på SMHF:s hemsida

2021-04-18
Angående registrering av anläggning

Framflyttat sista datum för registrering hos Jordbruksverket 
Du som är ansvarig för en hästanläggning ska senast den 1 oktober registrera anläggningen och vilka individer som hålls därpå. Är du redan registrerad djurhållare på en produktionsplats bör du kontrollera och eventuellt komplettera dina uppgifter. Observera den förlängda tiden för att registrera uppgifterna hos Jordbruksverket. Mer information finns här: https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial?fbclid=IwAR1JAtkDLv-_b3pHSnPcLpj2ycl75X4MxGHfFuEV0PZe_Jc0K7EJlpK-CNo

2021-04-09

Riks 2021 för Anglo och Lipizzaner
Individprövning och avelsvärdering för Angloarabföreningen & Svenska Lipizzanerföreningen
Medlemmar i ASHR – Avelsföreningen för specialhästraser.
Planeras att avhållas söndagen den 11 juli 2021 på Örsta Kulle i Kumla, Örebro.
Länk till proposition hittar du här: Proposition

2021-02-15
Viktig information för hästägare/djurhållare
Under våren börjar nya regler från EU att gälla avseende anläggningar där det hålls hästar. Lite bra tips och info finner du här: Info om registrera anläggning

2021-01-23
Prislistorna för registrering etc. har uppdaterats och du hittar dem under
Registrering och hästpass/Prislistor

2020-09-29
Annonsering av förkommen originalhandling avseende Angloaraben Haiducci. Hela annonsen finner du här: Annonsering förkommen originalhandling

2020-09-04
Ansökningsblanketterna för registrering av respektive ras har blivit uppdaterad.

2020-08-26
Nu har Morganhästföreningen även planerat för att genomföra Kvalitetsbedömning, Stambokföring och Bruksprov m.m. för Morganhästar den 17 oktober 2020 i Genarp. Proposition och anmälningsformulär för evenemanget finner du här:
PropositionSYDSMHF2020
Anmälningsformulär till syd i wordformat för nedladning finner du här:
AnmälningsformulärSYD

2020-08-18
Morganhästföreningen planerar att genomföra Kvalitetsbedömning, Stambokföring och Bruksprov för Morganhästar den 24 oktober 2020 i Hallstahammar. Proposition för evenemanget finner du här: Proposition Hallstahammar SMHF 2020

2020-05-01
Angående årets sommarpremieringar arrangerade av Svenska Hästavelsförbundet (SH) och den pågående coronapandemin så har SH tagit fram riktlinjer för ett något annorlunda upplägg till årets premieringar. Länk till hela texten finner du här: SH angående sommarpremieringar 2020

2020-03-25
Avelsvärdering med utställning för Lipizzanerhästar kommer att avhållas lördagen den 8 augusti 2020 på Ängvaktartorp i Eskilstuna. Länk till proposition finner du här:  Avelsvärdering SLF 2020-08-08

2020-03-04
Morganhästarna har fått en ny registrator. Sara Alvrud tar över efter Margareta Sundman som nu blir biträdande registrator.

2019-12-20
Nu börjat det komma in lite information om hingstvärdering och sommar premieringar 2020. Se mer under ”Bedömningar”.

2019-10-11
Ny stambok för Lipizzaneraveln utgiven – den första på 20 år.
Svenska Lipizzanerföreningen (SLF) har givit ut en helt ny komplett stambok i tryckt format. Läs mer på:  Pressrelease från Svenska Lipizzanerföreningen

2019-06-20
ASHR har haft sin årsstämma på Axevalla travbana i Skara 2019-05-11. På årsstämman avtackades Bengt Signahl, som var med och bildade ASHR och som har varit dess kassör sedan dess. Bengt har bidragit mycket till att ASHR är vad det är idag och har varit en stark kraft och vi i ASHR kommer givetvis att sakna honom.

Efter årsstämman har ASHR: styrelse konstituerat sig och under 2019 kommer Ann-Marie Kossowski (SMHF/morganhäst) att ikläda sig ordföranderollen, Therese Björklund (SAAF/angloarab) fortsätter som sekreterare och Gunnel Petersson (SLF/lipizzaner) åtar sig kassörsuppdraget.

2019-05-16
ASHR’s nya Plan och riktlinjer med tillhörande bestämmelser för identifiering och avelsprogram är nu godkända av Jordbruksverket. Dokument som underställs Jordbruksverket har därmed fått en egen flik i menyn som heter ”Regelverk”.

2019-04-30
Ytterligare information angående sommarpremieringar/utställningar har tillkommit. Se mer under fliken ”Bedömningar”.

2019-04-13
Nu är fliken med bedömningar uppdaterad med aktuella sommarpremieringar/utställningar. Se mer under fliken ”Bedömningar”.

2019-01-02
SH’s och andras program för avelsvärdering av hingstar där ASHR’s raser kan delta är nu klart för 2019. Se mer under fliken ”Bedömningar”.

2018-10-16
Hur ASHR hanterar personuppgifter har nu lagts till i ”Hem”-menyn.

2018-08-13
Nu har vi flyttat vår websida till ett nytt webhotell. Tidigare fanns vi på WordPress.com och nu har vi flyttat till Loopia.se.

2018-05-17
Domarlistan har uppdaterats i och med att Hans Wallemyr har blivit godkänd som kördomare för Morganhästar.

2018-04-04
Välkomna till ASHR’s nya hemsida. Syftet är att vi skall få en hemsida som är enklare för fler att kunna administrera. Det finns sannolikt detaljer som behöver justeras nu i början och kommentarer mottas tacksamt. Använd gärna fliken som heter ”Kommentarer”.

2018-02-20
Avelssäsongen börjar närma sig och hingst- och storeglementen har blivit uppdaterade. Vissa justeringar har även gjorts i domarlistorna.