Hingst- och storeglementen

Hingst- och storeglemente ät flyttade till ”Regelverk” då de ingår i de av Jordbruksverket godkända rasvisa avelsprogrammen. ASHR’s regelverk