Specifikt Lipizzaner

Stamboksreglementena är flyttade till “Regelverk” då de ingår i de av Jordbruksverket godkända rasvisa avelsprogrammen.

-SLF Protokollsblanketter 2018
Protokoll körbarhetsprov lipizzanerhingst
Protokoll ridbarhetsprov lipizzanerhingst
Protokoll utökat körbarhetsprov lipizzanerhingst
Protokoll utökat ridbarhetsprov lipizzanerhingst
Protokoll veterinärbesiktning lipizzanerhingst

120 Favory Pici LR-98