Kansli

Kansliet är ASHR:s ansikte utåt.

Hit kan hästägare och medlemmar vända sig med alla frågor som rör registrering och avel.
Telefontid varje vardag mellan 10:00 och 12:00, telefon: 0725‐27 47 52.

Postadress:
Avelsföreningen för specialhästraser
Lillaskog gård
511 98 HYSSNA

E-Post: kansli@ashr.se
Bankgiro: 806‐8108
Hemsida: www.ashr.se
Organisationsnummer: 802460-3139
IT-ansvarig: gunnar@lidmer.se