Nyheter

2024-06-02
Riksutställnigar för ASHR:s raser 2024

1-4 augusti arrangerar Svenska Morganhästföreningen riksutställning på Fagersta Ryttarklubb. All information om utställningen, samt länk till anmälan hittar du på utställningens hemsida.
https://morganriks.com/

17-18 augusti firar Svenska Lipizzanerföreningen 50 år med riksutställning. På Örsta Kulle i Kumla. Länk till anmälan samt proposition hittar du i Blå basen.
https://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2024080

31 augusti till 1 september arrangerar Svenska Angloarabföreningen Riksutställning och Avelsvärdering den 1/9-2024 på Uppegården Clinic Arena (www.clinicarena.se) i Tenhult den 1 september 2024. 

Avelsvärderingen är öppen för alla hästar/raser som kan vara verksamma inom angloarabavel, se beskrivning i propositionen.
Propositionen hittar du här på ASHRs sida samt på www.angloarab.se (under AKTUELLT) och vår nya sida (som är under konstruktion) www.svenskaangloarabforeningen.se.

2022-06-30
ASHR har erhållit förnyat erkännande som avelsorganisation av Svenska Jordbruksverket. Se uppdaterade avelsprogram under regelverk.

2022-04-25
ELIT-premierad hingst i Skara
Lipizzanerhingsten 22 Maestoso Romida-8 tilldelades avelsvärdeklass ELIT postumt vid avelsvärderingen i Skara den 20 mars. 
Hingsten har 45 avkommor registrerade i grundstambok, varav 3 diplomston, den godkände sonen 851 Maestoso Capra VI i Tyskland samt ett stort antal guldbelönade föl och unghästar. 
Maestoso Romida är avelsgodkänd i Sverige, Danmark och i Slovenien, dit han exporterades och godkändes på Lipica 2010. Hingsten importerades som 1-åring till Sverige av Bengt och Ewa Signahl. Uppfödare är statsstuteri Piber, Österrike. Ägare Lis Landeman, Filipstad. 

2019-05-16
ASHR’s nya Plan och riktlinjer med tillhörande bestämmelser för identifiering och avelsprogram är nu godkända av Jordbruksverket. Dokument som underställs Jordbruksverket har därmed fått en egen flik i menyn som heter ”Regelverk”.

2019-10-11
Ny stambok för Lipizzaneraveln utgiven – den första på 20 år.
Svenska Lipizzanerföreningen (SLF) har givit ut en helt ny komplett stambok i tryckt format. Läs mer på:  Pressrelease från Svenska Lipizzanerföreningen

2018-10-16
Hur ASHR hanterar personuppgifter har nu lagts till i ”Hem”-menyn.