Bedömningar

bedomningar-1

Avelsvärdegrundande arrangemang för ASHR:s hästraser

Avelsvärdering av Hingst
ASHR’s raser är välkomna att delta vid följande arrangemang vilka, förutom Gotland, genomförs i SH’s regi. Proppar och anmälan publiceras på SH’s hemsida runt årsskiftet.
För ytterligare information och datum se SH:s hemsida

Sommarpremieringar

En liten förklaring:
Avelsvärdering sto: Sto kan göra individprövning och sto kan visas för höjning av avelsvärdeklass, hur detta går till kan du läsa i ASHR:s plan och riktlinjer för respektive ras.
Avelsvärdegrundande arrangemang: Hästen du visar avelsvärderas inte utan det är en utställning. Resultatet din häst får, kan tillgodoräknas föräldrarna vid höjning av avelsvärdeklass. Resultatet kan eventuellt tillgodoräknas din häst vid en framtida avelsvärdering.

SH:s arrangemang:
Svenska Hästavelsförbundets sommarpremieringar är godkända för alla ASHR:s hästraser, avelsvärdering sto och avelsvärdegrundande arrangemang. För sommarpremieringar som arrangeras av SH så hänvisas till SH:s hemsida

Skapa ny