Hästdjur för avel och produktion

Hästdjur för avel och produktion är ett begrepp vi inte använt fullt ut i Sverige tidigare, men som vi nu kommer att använda oss av allt mer. Ett hästdjur för avel och produktion är en häst som:

• inte är registrerad i en stambok,

• inte har FEI-pass, eller

• inte är på väg till slakt.

Hästdjur för avel och produktion är till exempel korsningshästar och hästar med okänd härstamning. Även föl som inte fått sitt pass från en avelsorganisation ännu räknas som ett hästdjur för avel och produktion.

Det är andra regler vad gäller passering över landsgränser för hästdjur för avel och produktion. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se