Hem

Välkommen till Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR.
ASHR är avelsorganisation för raserna Angloarab, Lipizzaner och Morganhäst.
ASHR bildades 2011-04-30 och blev godkända av Jordbruksverket (SJV) som avelsorganisation 2012-12-03. ASHR och SH kom överens om att teckna avtal 2012-12-21 där SH verkar som serviceorganisation för ASHR. ASHR:s ”hästar” kan därmed delta på av SH arrangerade avelsvärderingar för hingstar och sommarpremieringar.

Följande rasföreningar är medlemmar i ASHR:
Svenska Morganhästföreningen, SMHF
Svenska Angloarabföreningen, SAAF
Svenska Lipizzanerföreningen, SLF

 

3-loggor