Information till dig som är ID-kontrollant eller veterinär

På Svenska Hästavelsförbundet finns all nödvändig information om ID-kontroll, som också gäller ASHR:s raser (Angloarab, Lipizzaner och Morganhäst).

Här nedan finns länkar:
http://svehast.se/hastpass/id-kontroll/
http://svehast.se/hastpass/id-kontroll/du-som-ar-id-kontrollant/

Tänk på att alltid använda uppdaterade och korrekta signalementsbeskrivnings- och chipmärkningsblock. OBS!! Äldre och inkorrekta blanketter godkänns inte.

Det som gäller särskilt för ASHR:s raser är:
Alla ASHR:s raser ska ha chip oavsett ålder. Detta görs i samband med att signalementsbeskrivning fylls i om det inte är gjort tidigare. Är hästen chippad sedan tidigare ska insatt chip läsas av och numret ska noteras på signalementsbeskrivningen.

1. Alla överblivna chipremsor ska skickas med registreringsansökan. Du ska således inte slänga överblivna remsor utan lämna dem till hästägaren och informera att de ska med registreringsansökan.

2. Du ska ta hårprov för DNA att bifoga chipmärkningsrapporten. Det är önskvärt om SLU:s provtagningsmaterial används även för detta ändamål.

3. Du ska ta hårprov för DNA på fölet och även stoet om stoet inte är DNA-typad, kontrollera det med hästägaren/djurhållaren. Provet ska läggas i erforderliga provpåsar och remisser som beställs från SLU. Provet ska fästas på kartong och märkas enligt SLU:s anvisningar. Instruktion och länk till beställning finns här:
https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/om-institutionen/hgenlabtest/hast1/

4. Hästägaren/djurhållaren ansvarar själv för att skicka DNA-prover och remisser som du har skrivit på till SLU.

5. Alla veterinärer är godkända att utföra chipmärkning av häst. Chipmärkning och hårprover ska utföras enligt samma rutin som ovan.

6. Alla veterinärer är också godkända att utföra ID-kontroll (avläsning av chip, kontroll av signalementsbeskrivning) för tilläggsregistrering av importhäst.

7. För att veterinär ska vara berättigad att utföra godkänd signalementsbeskrivning ska vederbörande ha genomfört SH:s färgkurs för ID-kontrollanter.

8. Finns det ytterligare frågor kring signalementsbeskrivning, märkning och ID-kontroll kan du kontakta registrator för respektive ras:
https://ashrweb.wordpress.com/registratorer/