Ny central hästdatabas

Från den 1 juli 2016 kommer det att finnas en central hästdatabas där alla hästar som finns i Sverige längre än 90 dagar ska vara registrerade. Syftet med hästdatabasen är att samla viss information om hästar i Sverige på ett ställe. Informationen kan sedan användas för att:

• få en bättre uppfattning om hur många hästar som finns i Sverige,

• se hur hästar flyttas från och till Sverige,

• söka efter information om hästar baserat på till exempel chipnummer.

Arbetet med att ta fram ett underlag för att utveckla databasen har påbörjats. I det arbetet behandlas bland annat frågor som vem/vilka som ska ha tillgång till databasen, hur uppgifterna ska få användas och så vidare.

Behöver jag som hästhållare göra något med anledning av databasen?

Du behöver inte lämna in uppgifter ytterligare en gång utan de tas från de svenska godkända avelsorganisationerna eller organisationerna som utfärdar pass till hästdjur för avel och produktion.