Registratorer

Registrator, Angloarab
Lena Gävert
Hinderstorp 202
716 94 MULLHYTTAN
Tel: 076-844 01 55
Biträdande registrator, Angloarab
Alicia Holmén
Silvevägen 21
632 34 ESKILSTUNA
Tel: 073-0688504
Registrator, Lipizzaner
Lis Landeman
Daglösen Bäcken
682 92 FILIPSTAD
Tel: 070-663 40 22
Biträdande registrator, Lipizzaner
Maria Toxen-Worm
Dotetorpsvägen 442
439 51 ÅSA
Tel: 072-301 25 05
E-post: mariatoxenworm@lipizzaner.se
Registrator, Morganhäst
Sara D Alvrud
Lyngby 171
247 99 GENARP
Tel: 070-2605469
Biträdande registrator, Morganhäst
Margareta Sundman
Kurrbodavägen 10
711 98  RAMSBERG
Tel: 0581-66 03 67, 070-258 11 05
E-post: margareta@kurrboda.se