Specifikt angloarab

Stamboksreglementena är flyttade till “Regelverk” då de ingår i de av Jordbruksverket godkända rasvisa avelsprogrammen.
”ASHR Avelsprogram rasspecifikt för Angloarabiska hästar i Sverige”

Utställning Protokoll 2014 Angloarab

business_jt4