Specifikt Morgan

Stamboksreglementena är flyttade till “Regelverk” då de ingår i de av Jordbruksverket godkända rasvisa avelsprogrammen.

SMHF Protokollsblanketter rev 20160801 för nedladdning

SMHF Rasbeskrivning av Morganhästen
Denna är en direkt översättning av The Morgan Horse Judging Standard

The Morgan Horse Judging Standards 2014

Länk till AMHA:s hemsida ”About the Morgan”

Standard of Perfection for Morgan Horses