Språngrulla

Information till sto- och hingstägare

Språngrulla till ASHR för angloavel

Språngrulla till ASHR för lipizzaneravel

Språngrulla till ASHR för morganavel

Från och med 2011 är det nya rutiner för betäckningsrapportering då både hingstägare och stoägare ska rapportera till avelsorganisationen   –   detta enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVS 2010:61, 20 §.

De tidigare stoavgifterna är borttagna och ersätts med ett nytt system där betäckningsrapporterna är en del.
Stoägaren ansvarar för rapportering av betäckningsresultatet födelseåret.
Hingstägaren ska använda sig av SH:s betäckningsrapportblock om betäckning sker på ASHR:s språngrulla.
Betäckningsrapportblocken beställs om 10 betäckningsrapporter per block av Svenska Hästavelsförbundet. Det går även att betäckningsrapportera elektroniskt. För gällande avgifter och beställning, se SH:s hemsida www.svehast.se.
Hingstens namn och registreringsnummer ska uppges i samband med inbetalningen.
Ett betäckningsrapportblock kan endast användas till en (1) enskild hingst.
Hingstägaren ska rapportera genomförd betäckning till avelsorganisationen – sista datum för detta är 30 september.
Språngrullan skall undertecknas och sändas till respektive rasförenings registrator.
Om språngrullan ej har inkommit i rätt tid, poststämplad senast den 30 september för betäckningsåret, har ASHR rätt att ta ut en förseningsavgift av hingstägaren per hingst i avel.
-<>-
Frågor besvaras av ASHR:s registrator för respektive ras.