Svenska Lipizzanerföreningen

SLF-siglavyconvoj
 Foto: Therese Blomkvist

 

Om Svenska Lipizzanerföreningen
SLF är en ideell förening för främjandet av lipizzanerhästen och verkar för ett ökat intresse av rasen i Sverige. SLF bildades 1974 och är medlemmar i Svenska Hästavelsförbundet – SH, och det internationella förbundet för Lipizzanerhästar – LIF.
Föreningen har idag drygt 100 medlemmar. När föreningen bildades var rasen inte premieringsberättigad i Sverige och den första stora uppgiften var att få rasen accepterad. Målet nåddes 1986, men redan 1973 godkändes den första lipizzanerhingsten för avel i Sverige.
SLF anordnar lokala aktiviteter och deltar på olika hästmässor runt om i landet. Vartannat år anordnas RIKS-utställningar och mellanåret lokala utställningar. På hösten arrangeras höstmöte och på våren en vårträff. Läs mer på www.lipizzaner.se
Lipizzanerhästen
Lipizzanern är en av Europas äldsta kulturraser och framavlades för mer än 425 år sedan i avsikt att ge ståtliga paradhästar till det Habsburgska hovet. Rasen har sedan dess spridits över världen men aveln sker ännu till största delen i Österrike, Ungern, Rumänien och det forna Jugoslavien, det vill säga det område som en gång ingick i dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Användningen är idag främst inriktad på dressyr och körning men avelsmålen är desamma och gör lipizzanern till en unik hästras – världens enda exempel på levande barock!
De allra flesta lipizzaner föds svarta eller bruna men blir med åren skimlar. Det är en kompakt, muskulös häst med en mankhöjd som vanligtvis varierar mellan 148-165 cm.
SLF-lipizzaner
Lipizzanern är en häst med stor intelligens och en utpräglad tillgivenhet och vänlighet gentemot människor, med mycket energi och ett livligt temperament.
Mest känd har rasen blivit genom Spanska Ridskolan i Wien och dess bländande vita lipizzanerhingstar. Spanska Ridskolan är en institution där man ännu drygt fyrahundra år efter grundandet värnar om den klassiska ridkonsten i dess högsta fulländning. Lipizzanerhästens intelligens, temperament och lätthet för samling kommer här till uttryck i skolsprång såsom levad, capriole, croupade och courbette.
Avelsmål
SLF arbetar för:
  • en ändamålsenlig avel inom ramen för rasens idag existerande åtta hingststammar
  • att rasens mångfald vad gäller färger och typer bevaras.
  • att de klassiska avelsprinciperna parade med moderna avelsmetoder ska ge renrasiga lipizzanerhästar med bibehållen rastyp och stärkta egenskaper för rid- och körbruk.
  • att eftersträva moderstambokens idealhöjd för lipizzanerhästar på 153-158 cm.
  • friska, härdiga hästar med ett gott lynne.
Avelsarbetets genomförande
För att uppnå avelsmålen ska SLF arbeta för:
  1. att öka antalet årligen betäckta ston.
  2. en import av värdefulla avelsdjur, såväl hingstar som ston.
  3. att uppmuntra till att fler hästar visar upp sig på tävlingsbanorna.
  4. att öka antalet avelsvärderade och stamboksförda ston.
  5. att öka antalet avelsvärderade och godkända hingstar.

 

SLF-Levade c Spanish Riding School Herbert Graf