Svenska Morganhästföreningen

SMHF Karma CKI-m
Om Svenska Morganhästföreningen
Svenska Morganhästföreningen bildades 1983 och det totala medlemsantalet var vid 2012 års utgång 170. SMHF anordnar varje år en stor Riksutställning med exteriörbedömningar och tävlingar. Det anordnas även en del lokala utställningar.
SMHF:s uppgift som rasförening är att genom sitt arbete hjälpa till att bevara den exteriöra rastypen och att etablera Morganhästen som brukshäst inom ridsportens alla grenar såväl som inom körsporten. Som rasförening för en i Sverige ganska ny och till antalet hästar ganska liten ras består arbetet till stor del av att utarbeta och med tiden anpassa reglerna för avelsvärdering och bruksprov för avelsdjuren så att dessa gynnar aveln utan att för den skull hindra avelsarbetet i en ras med få individer.
Arbetet med att på olika sätt förse den svenska uppfödningen med nytt blod är betydande. Föreningen har också som uppgift att sprida kunskap om rasen till så många som möjligt och att stödja och uppmuntra uppfödare och andra morganhästägare.
Morganhästen
Morganhästen är Nordamerikas äldsta inhemska ras och har sitt ursprung i en enda hingst vid namn Figure. Han föddes 1789 och var verksam i staten Vermont. Figure ägdes av en kantor vid namn Justin Morgan. Det dominerande inslaget i hingstens härstamning var engelskt och arabiskt fullblod. Han hade en unik förmåga att nedärva sina egenskaper, vilket gjorde att man snart började tala om ”Morgan´s horse” och redan under Figures livstid, han blev över 30 år gammal, betraktade man Morganhästen som en ras. Figure kom senare att kallas Justin Morgan efter sin ägare.
Rasen etablerade sig ordentligt under 1820-talet. Morganhästen användes till alla typer av arbete, men det som mer än något annat bidrag till att Morganhästen blev så populär var dess styrka, snabbhet och uthållighet som vagnshäst under landsvägstransport i det starkt kuperade landskapet i Vermont. Den rastypiska styrkan och framåtandan gjorde också rasen lämplig som kavallerihäst. Talrika representanter togs ut under amerikanska inbördeskriget och den amerikanska staten hade egen uppfödning. Morganhästen har använts vid framavlandet av andra raser, t.ex. den amerikanska travaren, american quarterhorse och american saddle bred. Stamboken stängdes 1948.
Från början av 1850-talet skedde exporter av morganhästar från USA till andra delar av världen, mest i egenskap av travare. En sådan export gjordes även till Sverige och stoet Funny Lambert kom hit redan 1895. Under 1900-talet har Morganhästen intagit en position som allroundhäst, lika lämpad för körning som för ridsportens alla grenar.
I mitten av 1960-talet kom hingsten Martez, mer känd som Country Boy, till Sverige. Han tävlades framgångsrikt i hoppning och användes till viss del i avel även om han förstås inte fick några renrasiga avkommor. 1973 importerades de första avelsdjuren av bergsingenjör Axel Ax:son Johnson till Sverige och de första fölen föddes 1975 på Isaksbo Stuteri i Avesta.

SMHF Tre bilder

Morganhästen har under åren spridits över hela världen och antalet morganhästar i Sverige och övriga Europa ökar hela tiden. I Sverige har drygt 500 hästar registretats och idag finns omkring 350 levande individer.
Kännetecknande för en morganhäst är ett stabilt temperament och en stor utstrålning. En rastypisk häst är livlig, uthållig, energisk, alert, lättlärd, stolt i sin hållning och lätthanterlig. Rörelserna ska vara livliga, elastiska och korrekta, gärna med höga knälyft.
Morganhästen är en medelstor häst med hög halsansättning. Den skall vara kompakt och kraftig men samtidigt ädel. Huvudet skall vara uttrycksfullt med bred panna och stora ögon, rak eller konkav nosrygg och små välformade öron. Man och svans skall vara långa. Mankhöjden är vanligen mellan 145-158 cm. Hästen skall som helhet ge ett starkt och hållbart intryck. Alla färger är tillåtna.
Avelsmål
Aveln syftar till att svenska Morganhästar skall vara friska, härdiga, ha ett gott lynne, en god exteriör och rastyp. Vidare till att bibehålla och utveckla rasens goda bruksegenskaper och mångsidighet.
Avelsarbetets genomförande
För att uppnå avelsmålen ska SMHF arbeta för:
1. att öka antalet årligen betäckta ston.
2. en import av värdefulla avelsdjur, såväl hingstar som ston.
3. att uppmuntra till att fler hästar visar upp sig på tävlingsbanorna.
4. att öka antalet avelsvärderade och stamboksförda ston.
5. att öka antalet avelsvärderade och stambokförda hingstar.
SMHF Farmer Boy E Sundman-m