Tilläggsregistrering och importregistrering

De hästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna längre än 90 dagar behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land.
Det gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016 och som inte redan är registrerade i Sverige. Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong är undantagna kravet på tilläggsregistrering.

Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar, om syftet är att hästen ska stanna i landet mer än 90 dagar. Så de hästar som finns i Sverige innan den 1 januari 2016, ska ha ansökt om tilläggsregistrering senast den 30 januari 2016.

Du kan välja på två olika sätt att registrera den på:

Tilläggsregistrering:
Då registreras hästen i Sverige och du har uppfyllt kraven från hästpassförordningen. Hästen får dock inte avelsvärderas i Sverige utan det görs i det EU-land som hästen kommer ifrån.
Importregistrering:
Då registreras hästen och förs in i grundstamboken alternativt bilaga för sin ras i Sverige. Du har även då uppfyllt hästpassförordningen. Häst som uppfyller kraven får avelsvärderas både i Sverige och det EU-land hästen kommer ifrån.

Tilläggsregistreringen/importregistrering görs hos ASHR:s respektive medlemsförenings registrator. Du måste skicka in passet tillsammans med en ansökan. Kontakta registrator för respektive medlemsras i ASHR för att informera dig om vad som gäller för just din häst.

Registrera din importerade häst i Sverige
Kravet på pass gäller även för importerade hästar. Har hästen ett pass utfärdat i EU ska du inte ansöka om ett nytt pass, däremot behöver du tilläggsregistrera/importregistrera din häst. Om du däremot importerar en häst från ett land utanför EU måste du ansöka om ett pass och registrera din häst inom 30 dagar. För raserna angloarab, lipizzaner och morganhäst samt korsningar med dessa raser görs detta av ASHR. Kontakta registrator för respektive medlemsras för att informera dig om vad som gäller för just din häst.