Uppdatering av uppgifterna i passet

Om du behöver uppdatera hästpasset så ska du vända dig till ASHR:s registrator för din hästras. Du måste alltid skicka in passet när det ska uppdateras. Exempel på när du behöver uppdatera hästpasset kan vara om du till exempel vill chipmärka en häst som inte är märkt eller när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur. Du har 30 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering från den händelse som påverkade uppgifterna i passet. Har din häst blivit behandlad av en veterinär med ett preparat som gör att den inte längre får bli livsmedel, då har du 14 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.

Vad gör jag med hästpasset när hästen dör?
När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska passet ogiltigförklaras och makuleras enligt särskilda bestämmelser. Den organisation som har utfärdat passet eller som senast registrerat hästen ska underrättas om att hästen är död, så att de kan notera avlivningen av hästen i sin databas.

Om hästen slaktas på ett slakteri sköts passhanteringen vanligen av slakteriet, som kontaktar den ASHR och skickar passet eller ett intyg om slakten till oss. Om du däremot väljer att avliva hästen på gården ska du själv skicka in passet till registrator i ASHR om det är vi som har utfärdat det eller gjort den senaste registreringen. Avelsorganisationen eller passutfärdande organisationen för hästdjur för avel och produktion ska makulera passet och registrera avlivningen i den databas där hästen är införd.