Vad är syftet med Hästpassen

Varför ska hästen ha ett pass?
Hästen ska ha ett pass för att säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar. Passet ska säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel, samt vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar.

Passet följer hästen – viktigt vid behandlingar
Hästhållaren ska alltid, utan dröjsmål, kunna visa upp hästpasset tillsammans med hästen oavsett om hästen rids, tävlas, transporteras, står uppstallad eller går på bete. Hästhållaren är den som för tillfället har ansvaret för hästen. Flera personer kan vara hästhållare för samma häst vid olika tillfällen. Om hästpasset inte finns tillgängligt när veterinären ska undersöka och behandla din häst så kan det leda till att veterinären inte kan behandla din häst med vissa preparat.

Vem gör kontrollen av hästpass?
Det är Länsstyrelsen som ansvarar för kontrollen av hästpass. Länsstyrelsen kan tvinga dig att skaffa pass åt din häst, de kan också ”beordra” dig att skicka in hästpasset för att uppdatera uppgifterna i passet. Om hästen saknar pass kan du bli åtalad.